pondělí 9. září 2013

Burčák

Jako každý rok touhle dobou začíná Vinobraní a s ním je neodmyslitelně spjat prodej burčáku. Božská toť mana pro mé smysly. Letos se v souvislosti s burčákem opět řeší jeho správné označení. Podívala jsem se tomu tedy na zoubek.

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících předpisů ve svém § 15 říká:

(1) Částečně zkvašený hroznový mošt* smí být nabízen ke spotřebě pod označením "burčák", jestliže pochází výlučně z vinných hroznů, které byly sklizeny a zpracovány na území České republiky.

(2) Částečně zkvašený hroznový mošt lze nabízet k přímé lidské spotřebě mezi 1. srpnem a 30. listopadem kalendářního roku, v němž byly vinné hrozny sklizeny, pokud je částečně zkvašený hroznový mošt ve stavu kvašení.

(3) Při nabízení částečně zkvašeného hroznového moštu nebo částečně zkvašeného hroznového moštu nabízeného spotřebiteli pod označením "burčák" k přímé lidské spotřebě musí být viditelně umístěny údaje, že se jedná o částečně zkvašený hroznový mošt nebo "burčák" a kdo je jeho výrobcem.
_________________
* Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, o společné organizaci trhu s vínem

3. Částečně zkvašený hroznový mošt: produkt získaný kvašeným hroznového moštu se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 1% objemové a nižším než tři pětiny celkového obsahu alkoholu; za částečně zkvašený hroznový mošt nejsou považována určitá jakostní vína s. o. se skutečným obsahem alkoholu nižším než tři pětiny celkového obsahu alkoholu, avšak nejméně 4,5% objemového.
___________________________________________________________________________

Co jsem třeba nevěděla (a dočetla se zde), je, že u burčáku se rozlišují různá stádia dle prokvašení.

1. Sladký - převažuje cukr nad alkoholem, burčák je ve stadiu zrodu, chuť moštová

2. Ve varu - maximální vrchol aktivity kvasinek, poměr cukru a alkoholu 50% na 50%

3. Po zlomení - zde již převažuje alkoholická chuť nad sladkostí, vystupují kyseliny

4. Mydliňák - chuť velmi různorodá, obsahuje kvasné látky, ostřejší kyseliny, cukr zaniká, vystupuje alkohol

5. Mladé víno - téměř čisté víno, ustálená chuť, vystupuje vůně odrůdy, sedimentují kvasné kaly

Červený burčák je mošt, který kvasí se rmutem modrých hroznů na červené víno. Má stejná stádia jako bílý burčák, ale zůstává až do vylisování na matolinách.

Říká se, že pro uchování zdraví musí člověk vypít burčáku tolik, kolik krve koluje v jeho žilách. Něco na tom úsloví asi bude... Díky kvasinkám se v něm objevují bílkovinné látky, takže je výživný. Obsahuje tiamin, jeden z vitamínů skupiny B, který prý podporuje srdeční činnost. Kyselina nikotinová a nikotinamid zabraňují nervovým a kožním poruchám. A kyselina pantotenová zase chrání tělo proti onemocněním sliznice a zažívacího ústrojí. O pozitivním, čistícím vlivu na trávicí ústrojí už není pochyb.

neděle 8. září 2013

Život po smrti

Strach ze smrti je velice účinný nástroj, jak s lidmi manipulovat a ovládat je. Když nebudete mít strach ze smrti, tak nebude možné vás tím ovládat. Lidé, kteří vás ovládají, už to od vašeho útlého dětství zapisují do vašich myslí. Už od první návštěvy školy je lidem vtloukán tento nesmysl do hlavy. To samé dělá náboženství. Straší peklem a slibuje, že něco přijde až potom. Teď ale musíš trpět a platit a teprve potom se něco změní. Všechno je to jen manipulace.

Osobně se divím, že ještě dnes existují lidé, kteří nevědí, že jsme duchové žijící v lidském těle, které nám umožňuje žít v této dimenzi. Každý z nás přišel z nějakého místa ve vesmíru. A každý sem přišel proto, aby zde prožil zkušenost mnohdy trvající celou řadu tělesných životů v různých tělech.

Ztrátou fyzického těla nic nekončí. Je to, jako když sundáte oblek. Také tím nepřijdete o život. Oblečete si jiný a život jde dál. Takže netruchlete pro lidi, které jste měli rádi. Je to podobné, jako když odjeli na delší cestu. Přijde doba, kdy se opět shledáte. Uvědomte si, že jste nesmrtelné bytosti. Pro mnoho lidí to bývá velkým překvapením, když umřou a stále nejsou mrtví a vše funguje dál. Jen je jim divné, že je najednou nikdo nevidí a podobně. Nejsou na to, co přijde po ztrátě těla, připraveni. Ale lidé, kteří to prožili, už se nikdy smrti nebojí. Vědí naprosto jistě, co bude následovat.

Je mnoho vynikajících odborníků, kteří vám to mohou potvrdit.

Doktor Jeffrey Long založil nadaci pro výzkum zážitků v blízkosti smrti. Bylo zmapováno obrovské množství případů, a to, že smrtí nic nekončí, je jednoznačně potvrzeno. Mnoho informací můžete najít na stránkách této nadace. Doktor Long napsal o těchto věcech knihu, kterou si můžete přečíst. Je pouze v angličtině a jmenuje se Evidence of the Afterlife.

Doktor Raymond Moody je dalším vynikajícím odborníkem, který zasvětil svůj život zkoumání těchto pravd. Napsal knihy Život po životě, Život před životem - návraty do minulých životů, Život po ztrátě, Světlo po životě - život duše po smrti a další. Jeho knihy jsou dostupné v češtině. Můžete se podívat i na jeho stránky. Informací je obrovské množství, stejně jako důkazů. Prožilo to mnoho milionů lidé. A knih na toto téma je velké množství i v českém jazyce.

Sekta materialistů a skeptiků je stále hodně rozšířená. Stále káže své bludy, které jim natloukli do hlavy v průběhu jejich vzdělávání. Naprostá většina lidí, kteří existenci posmrtného života popírají, se dlouhodobě o tyto věci nezajímá. Jen omílají to, co je naučili. Není proto důvod jim věřit. Záměr je takový, abyste se báli smrti. A proto vám to budou neustále vymlouvat. Abyste se nezbavili strachu a mohli vás ovládat. Proto o svém duchovním těle nesmíte vědět.

Muži v tomto dokumentu zasvětili tomuto výzkumu celý život. Jsou to vynikající odborníci ve svém oboru, takže jim můžete věřit. Smrt neexistuje a je krásné to vědět. Je toho tolik před námi. Tak to opravdu je.
________________________________
Převzato: Youtube.com, zdravaplaneta