pátek 20. října 2006

Portrét

Tenhle portrét na mě opravdu zapůsobil. Vyzařuje pohodu a klid. =)

středa 4. října 2006

Denní sny

Přečetla jsem několik knih s duchovním a psychologickým zaměřením, jejichž hlavní myšlenkou bylo uvědomění si podstaty lidského Bytí. Já bych se ale chtěla zmínit o jedné z mnoha dalších pozoruhodných myšlenek. V posledních dnech mne totiž okolní působení nutí přemýšlet nad sny...
Nemám ale na mysli sny obvyklé, které se nám zdají v noci, nýbrž "sny denní" (jak bylo trefně označeno v jedné takovéto knize). Jsem přesvědčena, že tyto "denní sny" sníte i vy, jen jste se ještě nesetkali s tím, že by je někdo pojmenoval a popsal. Lidská mysl má mnoho zákoutí, pro která ani nemohu použít konkrétní název - žádný totiž nemají. Ale zpět ke snům; nevím, jak to vnímají ostatní lidé, ale pokusím se vám nastínit moje vlastní zážitky a pocity...
Seděla jsem v obýváku, zachumlaná do deky a snažila se učit. Ani nevíte, jakou mi dalo práci plně se soustředit na Nauku o zvukové stránce jazyka a vštípit si alespoň význam slov fonetika, fonologie a foném, než se mi myšlenky rozlétly všemi směry. Zrak se mi rozostřil natolik, že se jednotlivá slova slila v jednu černou šmouhu a dohadování mamky s taťkou ke mně doléhalo už jen z dálky, přes jakousi clonu. To byla ta příhodná chvíle. Nalézala jsem se ve zvláštním rozpoložení, kdy moje smysly byly rozostřené a má mysl se toulala někde jinde. Zřejmě jsem tak poskytla svému mozku dostatečný prostor, aby mi pustil krátký střih. Řádově se jedná o pár sekund, kdy se mi před očima zcela jasně odehraje zpravidla ozvučená scénka, jejíž námět je podle mne absolutně scestný vzhledem k situaci, v jaké se nalézám. Když jsem tedy dnes seděla v obýváku s učebnicí v ruce, místo slov měla černou šmouhu a místo doléhajících hlasů jen šum, pustil se mi záběr starého domu. Dva muži středního věku z něj vynášeli přibližně stejně starou tmavovlasou ženu zabalenou v dece. Dům byl opuštěný, pravděpodobně stál někde na samotě a oba muži byli záchranáři...
Stejně náhle jako scénka přišla, tak i odešla. Obsah podle mne není tak podstatný, spíš mne zajímá, proč se nám ty zvláštní "denní sny" zdají...
Někdo tenhle nudný vpisek přejde. ;-) Někdo zná možná odpověď a je mi schopen odpověděť. Ale určitě se najde někdo, koho tím donutím k zamyšlení. =)