středa 23. srpna 2006

Čakry

Hinduistické texty, zabývající se prouděním energie v lidském těle, používají výraz "čakra" pro centra v našem těle, která mají schopnost přijímat energii, určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat.
Tradičně se uvádí 7 hlavních čaker. Zobrazují se jako lotosové květy, z nichž každý rezonuje o jiných frekvencích a odpovídá určité barvě duhy. Jednotlivé čakry se otáčejí buď doleva nebo doprava.

První čakra (Muladhara) se též nazývá základní čakra nebo čakra kořene.
Barva: červená
Element: Země
Smyslová funkce: čich
Základní princip: tělesná vůle - Být
Základní čakra nás spojuje s fyzickým světem. Při správné funkci nás obdarovává pozitivním přístupem k životu. Dává sílu prosadit se a vytrvat. Je-li otevřená, přináší spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Naopak při chybné funkci krouží člověk jen kolem peněz, jídla a sexu. Léčbu vám usnadní sama příroda. Pozorujte krvavě rudé slunce. Zkuste se posadit s překříženýma nohama na příjemné místo na holé zemi a vědomě dýchejte všechny vůně kolem sebe.

Druhá čakra (Svadhisthana) se též nazývá sakrální čakra nebo centrum kříže.
Barva: oranžová
Element: voda
Smyslová funkce: chuť
Základní princip: tvořivé rozmnožování Bytí
Druhá čakra je centrem původních, nefiltrovaných emocí, sexuálních energií a tvořivých sil. Zásadním způsobem ovlivňuje mezilidské vztahy. Umožňuje nám být k druhému pohlaví přímý a otevřený. Disharmonická funkce má za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost. Druhou čakru oživuje měsíční světlo a kontakt s čistou vodou.

Třetí čakra (Manipura) se též nazývá čakra solar plexu nebo čakra pupku.
Barva: žlutá až zlatožlutá
Element: oheň
Smyslová funkce: zrak
Třetí čakra je centrem síly. Představuje také sídlo emocí - hněvu, strachu, viny, žárlivosti, sobectví, nezdravých tužeb. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke třetím lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud, jsou řízeny sympatie a antipatie, schopnost trvalých vazeb a mezilidské vztahy. Pokud je v pořádku, cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněni. Čakrou solar plexu vnímáme vibrace lidí v okolí. Při chybné funkci se soustředíme na ovlivňování známých svými názory. Pomoci nám může pozorování sluncem ozářeného pole zralého obilí nebo řepky.

Čtvrtá čakra (Anahata) se též nazývá čakra srdce nebo srdeční centrum.
Barva: zelená, růžová, zlatá
Element: vzduch
Smyslová funkce: hmat
Základní princip: odevzdanost
Čtvrtá čakra nám dává schopnost soucítit, naladit se na druhé a prožívat. Je-li čakra srdce otevřená, vyzařuje přirozené teplo a veselost. Disharmonie přináší nutkání být mocný a silný. Lidé nejsou schopni přijímat lásku a jsou snadno zranitelní. Pokud jsou jejich city odmítnuty, hluboce je to raní. Útěchu najdete při procházkách v nedotknuté přírodě.

Pátá čakra (Višuddha) se též nazývá krční čakra nebo komunikační centrum.
Barva: světle modrá, stříbrná, zelenavě modrá
Element: éter
Smyslová funkce: sluch
Základní princip: rezonance s Bytím
Pátá čakra je centrem vyjadřovacích schopností a inspirace. Slouží jako most mezi myšlením a cítěním, mezi impulzy a reakcemi na ně. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije - smích, pláč i vztek. Díky ní můžeme ukázat slabosti i sílu. Zablokování se projevuje zadržovanými emocemi. Řeč je neuhlazená a hrubá. Lékem je jasná a čistá obloha. Stačí se natáhnout do trávy a své tělo otevřít nebi.

Šestá čakra (Adžňa) se též nazývá čakra čela, třetí oko, oko moudrosti nebo příkazová čakra.
Barva: indigově modrá, žlutá, fialová
Smyslová funkce: všechny smysly i nadsmyslové vnímání
Základní princip: poznání Bytí
Šestá čakra dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti, vůle. Fungující čakra se projevuje jasnozřivostí, cítěním v určitých úrovních a vhledem do jiných dimenzí skutečnosti, například při meditaci nebo ve snu. Při disharmonii uznává člověk jenom věci pochopitelné a vědecky ověřitelné. Pokud je tok čakrou výrazně omezený, vnímáme pouze vnější, hmatatelný svět. Třetí oko probudíte pozorováním temně modré noční oblohy.

Sedmá čakra (Sahasrara) se též nazývá korunní čakra nebo čakra temene hlavy.
Barva: fialová, bílá a zlatá
Základní princip: čiré Bytí
Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti. Podobně jako je v bílém světle obsaženo celé barevné spektrum, obsahuje i nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Nedochází v ní k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být jenom více nebo méně vyvinutá. Tehdy vás neustále přemáhá pocit oddělenosti od života a bytí, pronásleduje vás strach. Pro povzbuzení zkuste vystoupat na vrchol kopce nebo hory a užívat si prostor nad i před vámi.

čtvrtek 17. srpna 2006

Životní moudro

Dnes jsem měla to ohromné štěstí, že jsem na internetu potkala jistou osobu, která mi pomohla přehodnotit svůj dosavadní způsob života.
Už od neděle marodím a poslední dobou si horko těžko sháním zábavu. Dnes jsem šla na chat do místnosti, kde si všichni píšou anglicky a rozhodla se pilovat svojí angličtinu. Tak jsem celé odpoledne s jedním příjemným mladíkem pilovala a pilovala a teď večer došlo na téma vztahy. Spontánně jsme přešli do češtiny a já mu začala líčit svojí situaci... totiž že mám stále problém najít si někoho hodného na vážnější vztah, že od začátku prázdnin se hrozně upínám na možnost, že si někoho do konce prázdnin najdu, že hledám všude, chodím ven s klukama z chatu, s kámoškama a tvářím se hrozně mile...

Jeho slova:
Je až neskutečně příjemné najít někoho, s kým se cítíš absolutně spřízněně a to oboustranně... Je to něco, co tě absolutně naplní tím, že víš, že tvá "ideální" protistrana existuje, dá se najít...
Když někoho potkáš a dáš mu šanci, aby se uvolnil a nic na tebe neměl čas hrát, předstírat a jenom se bavíte jako "kámoši", zjistíš mnohem snáz, jaký kdo doopravdy je...
Platí možná matematický vzorec: čím víc hledáš > tím víc tě výsledek zklame.
Prostě přirozená a nenucená cesta je ta správná. Jenom to chce "nehledat".
Vzala jsem si to k srdci a cítím se vnitřně vyrovnaná, uspořádaná, prostě celkově spokojená. Stále věřím tomu, že jsme byli stvořeni pro lásku, ale nyní mě hřeje zpátky získaný poznatek, že ji nemáme chtít za každou cenu, ona si nás sama najde, když to nejmíň čekáme.
Za to životní moudro N E H L E D A T, bych dotyčnému "starému vlku" (jak se sám otituloval =D ), chtěla skutečně poděkovat.

středa 16. srpna 2006

English-camp

Na přelomu července a srpna jsme byly s Káťou na english-campu. English-camp je vlastně takový "tábor s Amíkama". Když jsme už ve větším houfu dorazili na místo (šlo o takový penzion, kde jsme byli ubytovaní), hned mě překvapilo, jak se všichni vítají a objímají. Dokonce i mě s Káťou všichni s úsměvem od ucha k uchu zdravili, jako by šlo o staré přátele. Překvapilo mě, jak byli všichni usměvaví, přátelští, tak otevření a upřímní! S tím se v Čechách člověk jen tak nesetká. Tady jsou lidé většinou zamračení, nevlídní a zahledění do sebe. Je to škoda, ale s tím nic nenadělám…